Live streaming recension – CSports

Helhetsbetyg:

  • CSports Utbud:
  • Från: 199 SEK

Fördelarochnackdelar:

  • HD kvalitet
  • Överskådlighemsida
  • Fantastisktutbud
  • Dyrt
  • Saknas chatfunktion till support

Registrera gratis konto hos CSports

Utbud:

Som namnetocksåindikerarfinnshärettbrettutval. Oavsett om du letar efter fotboll, handboll eller bandy ärCSports det rättastället. Fotbollärhuvudprodukten, ochhär kan du följa både den holländskaligan, fransmännensLigue 1, Serie A ochmycket, mycketmer. Dockär det intehär som du hittar de små exotiskaligorna, som armeniska Premier League, eftersom sajteninte heller har rättighetertill den. Och så använder CSports sig av livestreaming i HD-kvalitet, vilketinteärnågot som går atthittaöverallt.

Användarvänligthet:

Självahemsidanärriktigtanvändarvänlig. Alla de olikasporternaärlistadehögstupp i en menytillvänster. Inga problem atthittarättför en ovananvändare. Självastreamingdelenär det inte heller några problem med. Här syns det verkligen, att det är en professionellsajt, som lever på attleverera god kvalitet.

Så gör du:

Föratt få tillgångtillCSportsstreaming, ska du varakund hos dem. Det blir du genom attregistrera dig. I samband med att du klickar på en match, blir du ombeddattantingenlogga in ellerattskapaettanvändarkonto. Så fort du har betalt fördittabonnemang, är du redoattstreama. Du kan välja på tre olikaabonnemang:

  • 24 timmarför 199 kronor
  • 1 månadför 399 kronor
  • 12 månaderför 2999 kronor

Extra:

Om det är film du ärintresserad av, ska du intevälja CSports. I gengäldhittar du knappastnågonsajt, som livestreamar i bättre kvalitet. Vi ärsärskiltgladaförmöjlighetenattstreama i HD.

Support:

Det finns support atttillgåfrånklockan 12 framtillklockan 23. En länkförattkontakta supporten hittar du högstupp på startsidan under menyn ”hjälp”. Om du hellrevillprata med någon, kan de ocksåkontaktas på telefon.

Vi tycker att…

Generelltär vi gladaför CSports. Sidan ärlättattanvända, ochutbudetär helt okej. Deraslivestreamär av imponerande kvalitet, men det sker ocksåtilletthögt pris. Vi tyckeratt 399 kronor i månadenärlite i överkant, när det endast går att se sport ochingetannat.

Registrera gratis konto hos CSports